Voorwaarden cadeaubon

De Stressless Body cadeaubon kan in de praktijk, op afspraak, worden aangeschaft. Er dient dan contant, gepast te worden betaald.

  • Op de cadeaubon kan de naam van de aanvrager gezet worden.
  • Op de cadeaubon wordt een bedrag vermeld. Daar naast zal de uitgiftedatum vermeld worden.
  • De cadeaubon is 1 jaar geldig na uitgifte datum.
  • Inwisselen voor contant geld is niet mogelijk.
  • Verlies van de cadeaubon is voor rekening van de ontvanger. Stressless Body verstrekt geen kopie.
  • De bestelling van een cadeaubon kan niet geannuleerd worden.
  • Indien de kosten van de behandeling lager zijn dan de waarde van de cadeaubon, dan behoudt de cadeaubon zijn waarde voor het resterende bedrag. Je hebt in dat geval geen recht op gedeeltelijke restitutie.
  • Indien de kosten van de behandeling hoger zijn dan de (resterende) waarde van de cadeaubon dien je het verschil vòòr de behandeling contant en gepast bij te betalen.
  • De datum voor het verrichten van de behandeling is afhankelijk van de beschikbaarheid van Stressless Body en wordt in overleg met jou bepaald.
  • De cadeaubon van Stressless Body is en blijft eigendom van Stressless Body. Het is dan ook verboden de cadeaubon door te verkopen aan derden, of deze voor commerciële doeleinden in te zetten zonder schriftelijke toestemming van Stressless Body.