Algemene Voorwaarden

  • Voor aanvang van een eerste behandeling wordt een aantal vragen gesteld met betrekking tot uw sportieve en medisch verleden.
  • Bij twijfel over een bestaande aandoening of blessure kan ik de behandeling staken en u doorverwijzen naar een arts. Vervolg behandelingen zijn mogelijk zodra uw behandelend arts hierin toestemt.
  • Bent u reeds onder behandeling van een arts, therapeut, specialist of iets dergelijks, of gebruikt u medicijnen dan kan ik u vragen of u overlegt met deze arts of een massage gedurende de behandelperiode toegepast mag worden.
  • Al uw persoonlijke en medische gegevens worden zonder uw toestemming nooit verstrekt aan derden.
  • Gemaakte afspraken kunnen minimaal 24 uur voor aanvang kosteloos worden geannuleerd.
  • Ethiek en hygiëne staan binnen de praktijk hoog aangeschreven. Stressless Body verwacht van de cliënten dat zij hier eveneens zorg voor dragen. U dient gedoucht te hebben voor de massagebehandeling, dit is voor mij prettiger om te werken en voor u prettiger om de behandeling te ondergaan.
  • Mobiele telefoons dienen uitgeschakeld te zijn tijdens de behandeling.
  • Indien u informatie achterhoudt over eventuele ziektes, blessures en dergelijke, kunt u mij NIET verantwoordelijk stellen voor de resultaten of gevolgen tijdens of na de massage.
  • Betaling dient contant te gebeuren, tenzij anders is afgesproken.

Alle op deze site genoemde prijzen zijn inclusief 21% btw

In de praktijk worden beslist geen erotische massages uitgevoerd.